Javni podaci o šumama kojima gospodarimo

Hrvatske šume d.o.o kao tvrtka koja gospodari šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj odlučna je da javnosti pruži na uvid sažetak osnovnih elemenata gospodarenja, poštujući povjerljivost informacija.

Osnovne informacije o šumama na ovim stranicama namijenjene su prvenstveno ljudima koji nisu stručnjaci, koji ne poznaju šumarsku terminologiju, kao ni specifičnu šumarsku prostornu podjelu ali bez obzira na to ipak žele imati informaciju o šumi koja ih okružuje. Pregled javnih podataka omogućen je korištenjem kartografskog prikaza čime je uz mogućnost pregleda podataka u tekstualnom i tabličnom obliku omogućen i prostorni prikaz šuma.

Kartografski prikaz uključuje više slojeva (razina prikaza), a to su: uprave šuma, šumarije, gospodarske jedinice te odjeli državnih i odsjeci privatnih šuma. Različiti slojevi prikazuju se ovisno o razini uvećanja pa su tako pri pokretanju kartografskog prikaza prvo prikazane uprave šuma, a kako se povećava razina uvećanja prikazuju se i šumarije, zatim, gospodarske jedinice, odjeli i odsjeci.

Radi pojednostavljenja prikaza na svakoj razini uvećanja prikazuje se samo po jedan sloj, osim na razini prikaza odjela gdje su zajedno, ali u različitoj boji, prikazani odjeli državnih i odsjeci privatnih šuma. Trenutnu razinu prikaza i uvećanja moguće je u svakom trenutku vidjeti u gornjem lijevom kutu prozora aplikacije. Razinu uvećanja moguće je mijenjati kotačićem miša ili korištenjem alata za uvećanje prikaza u lijevom dijelu prozora aplikacije. Prilikom prelaska kursorom preko određenog područja otvara nam se okvir koji nam prikazuje naziv, a ukoliko područjem gospodare Hrvatske šume d.o.o. i pripadnost tog područja ustrojnoj shemi tvrtke. Također, navedeni okvir nam daje do znanja da li je o području moguće dobiti više informacija. Okvir s prikazom dodatnih informacija otvara se dvostrukim klikom miša na odabrano područje.

Za korištenje aplikacije za pregled javnih podataka o šumama preporučuju se korištenje novijih verzija web preglednika Mozilla Firefox i Google Chrome ili korištenje web preglednika Microsoft Internet Explorer 9. Kako je Internet Explorer za korisnike operativnog sustava Microsoft Windows XP dostupan samo u verziji 8 ili starijoj, korisnicima navedenog operativnog sustava preporučuje se korištenje jednog od prva dva spomenuta preglednika. U dijelu tabelarnih informacija upozorili bi vas na nekoliko pojmova nužnih za razumijevanje sadržaja. Ideja je bila pokazati koje vrste drveća dolaze u konkretnoj šumi i na kojoj površini. Za svaku vrstu su prikazane dvije veličine. Pojam zaliha kazuje koliki je ukupan volumen drvne mase u određenoj šumi pa time, neizravno, govori i koliko je ta šuma kvalitetna. Drugi pojam, prirast, kazuje koliko se taj volumen poveća svake godine, što je opet pokazatelj raspoloživosti drveta za čovjekovo korištenje. Podaci su dati sumarno na razini GJ.

Servisi za pregled (OGC WMS) i preuzimanje podataka (OGC WFS) su u standardnom i otvorenom formatu propisanom INSPIRE direktivom i prijavljeni u katalogu metapodataka na NIPP geoportalu. Pregled objavljenih slojeva je vidljiv na:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#fast=index&from=1&to=20&
orgSubject=Hrvatske %20%C5%A1ume%20d.o.o.&any_OR_geokeyword=%C5%A1ume*&sortBy=relevance

Adresa servisa je:

http://gis.hrsume.hr/hrsume/ows

KARTOGRAFSKI PRIKAZ JAVNIH PODATAKA
(C) 2019 HRSUME WebTeam